Profil Syeikh Hisyam Abdul Bari Muhammad Rajih Al-Azhari Al-Mishriy

KELAHIRAN.

Syeikh Hisyam dilahirkan pada 22 Dzul Qa’dah 1400 H (01 Oktober 1980) di daerah Ghebriial ( غبريال ) Ibukota Iskandariyah.

PENDIDIKAN

Syeikh Hisyam tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan ilmu dan kelebihan, Ayahnya Abdul Bari adalah Imam di Masjid Negara Yordania selama 17 tahun, beliau memegang ijazah quran dalam Riwayat Hafs dari Imam ‘Ashim, adapun kakeknya Muhammad adalah guru al-Quran pada salah satu Kuttab (Lembaga belajar al-Quran) di daerah Kafr Asy-Syaikh ( كفر الشيخ ). Maka tidak diragukan lagi bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula dengan izin Allah.

Ayah beliau, Abdul Bari hafihahullah, sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadikan anaknya (Syeikh Hisyam, -Pent) seorang penghafal al-Quran, maka jadilah Syeikh Hisyam menghafal Sebagian al-Quran bersama kakeknya di Kuttab daerah Kafr Asy-Syaikh, beliau berangkat ke tempat kakeknya saat liburan sekolah, selanjutnya beliau menyelesaikan hafalan al-Quran 30 juz kepada Ayahnya di Yordania pada usia 15 tahun dan telah mendapatkan berbagai penghargaan serta juara dalam banyak musabaqah (perlombaan) di Yordania.

Syeikh Hisyam belajar di Sekolah Dasar (SD) Iskandariyah sampai kelas 4. Kemudian pindah ke Yordania, ikut serta dengan Ayah beliau yang menjadi Imam dan khatib disana. Syeikh melanjutkan pendidikannya di Yordania sampai tamat pada jenjang SMA.

Kemudian beliau Kembali ke Mesir pada Tahun 1999 dan melanjutkan Pendidikannya di Ma’had Qiraat sampai mendapatkan Ijazah dalam bidang Tajwid pada tahun 2003, kemudian ijazah qiraat pada tahun 2010.

Selanjutnya mengambil takhasus qiraat pada Tahun 2013, lalu melanjutkan ke Kuliah Al-Quran Al-Karim di Al-Azhar tahun 2013, mendapatkan Ijazah Strata 1 License (Lc) pada jurusan Qiraat dan Ilmu-ilmunya dari Al-Azhar Asy-Syarif pada tahun 2016 dengan hasil Jayyid Jiddan Ma’a Martabati Ays-Syaraf (Baik Sekali).

Berkata Syeikh Hisyam Abdul Bari Muhammad Rajih, “Dahulu aku membaca (menyetorkan al-Quran) kepada Syeikhah Ummu Sa’ad, dan cita-citaku saat itu adalah bisa membaca kepada Fadhilah Syeikh Muhammad Abdul Hamid, ini menjadi tujuan besarku dan merupakan perkara yang cukup sulit untuk didapat, dimana para santri datang dari seluruh penjuru dunia, melihat sibuknya Syeikh maka para santri tersebut mendapatkan jadwal yang sangat jauh sekali, bahkan ada yang harus menunggu setahun baru dapat gilirannya. Ketika masih setoran kepada Syeikhah Ummu Sa’ad, Saya bertemu dengan salah satu Syeikh yang mulia, beliau adalah Syeikh Hamid al-Bukhari dan Ia membaca kepada Syeikh Abdul Hamid Qiraat Asyrah Kubra, kemudian Syeikh Hamid mengajakku bersamanya saat mengunjungi Syeikh Muhammad Abdul Hamid dan memperkenalkanku kepadanya. Syeikh Hamid berkata kepada Syeikh Muhammad: Ini Hisyam Abdul Bari ingin membaca kepada Syeikh. Syeikh pun menjawab: Datanglah kepadaku setelah Al-‘Idu Ash-Shaghir (Idul Fitri). Dan pembicaraan ini sekitar 6 bulan sebelum Al-‘Id. Kemudian meninggal Syeikhah Ummu Sa’ad rahimahAllah, maka akupun membaca kepada Syeikh Muhammad Abdul Hamid Qiraat Aysrah Sughra dan Kubra. Diantara hal menakjubkan yang aku saksikan adalah Syeikh tidak pernah tidur (ngantuk) sama sekali saat majlis Iqra’, beliau tidak lupa sama sekali, beliau tidak merasa bercampur sama sekali dalam al-Quran dan Qiraat, setiap aku melewati ayat tentang azab beliau berta’awudz (meminta perlindungan kepada Allah dari Neraka) dan meminta agra diselamat oleh Allah darinya, setiap aku melewati ayat tentang pembahasan Syurga, beliau berdoa agar termasuk diantaranya, dan setiap melewati ayat sajadah, beliaupun bersujud kepada Allah.”

GURU-GURNYA.

 1. Syeikh Muhammad Abdul Hamid Abdullah (Pemilik sanad Qiraat Aysrah Kubra paling tinggi diantara qurra), Syeikh bertalaqqi kepadanya Qiraat Aysrah Sughra dan Kubra. Membaca Aysra Sughra sebagiannya dengan Ifrad (per qiraat terpisah) sebagiannya dengan jama’ (menggabungkan semua qiraat) dengan 5 kali khatam. Dan membaca Aysrah Kubra sebagiannya dengan Ifrad (per qiraat terpisah) sebagiannya dengan jama’ (menggabungkan semua qiraat) dengan 7 kali khatam. Beliau mendengar dari Syeikh Muhammad khatam secara sempurna dengan menjama’ dan mengijazahkannya. Syeikh juga membaca kepadanya matan Tuhfatul Athfal, Muqaddimah Jazariyah, Syatibiyyah dan Durrah.
 2. Zakariya Muhammad Abdussalam Al-Jamajumuni. Syeikh membaca kepadanya qiraat Asyrah Sughra, Matan Syatibiyyah serta Durrah.
 3. Syeikhah Ummu Sa’ad Muhammad ‘Ali Najm. Syeikh membaca kepadanya qiraat Ibnu ‘Amir, ‘Ashim, Abu Amr al-Bahsriy, Ya’qub dan beliau memberikan ijazahnya. Syeikh juga membaca kepada Syeikhah qiraat ahs-habu shilah sampai pada sura thud, kemudian Syeikhah meninggal dunia.
 4. Syeikh Muhammad Ibrahim As-Sayyid, yang dikenal dengan Muhammad Sukkar. Syeikh bertalaqqi kepadanya Riwayat Qalun dari Imam Nafi’.
 5. Syeikh ‘Ali Sa’ad Al-Ghamidi Al-Makkiy. Syeikh bertalaqqi kepadanya Qiraat 4 (tambahan) selain qiraat 10.
 6. Syeikh Al-Musnid Abdullah Shalih Al-‘Ubaid. Syeikh membaca kepadanya matn Al-Mufid karya Imam Ath-Thibiy, dan beliau mengijazahkan kepada Syeikh semua riwayatnya.
 7. Syeikh Husnain Jibril ‘Afifi. Syeikh membaca kepadanya qiraat asyra kubra dengan menjama’ semua huruf dan wajah (ragam cara baca).

MURID-MURIDNYA

Diantara murid Syeikh yang membaca Qiraat Asyrah Kubra kepadanya adalah:

 1. Ad-Dasuqi Abul Majdi Ibrahim ‘Ammarah
 2. ‘Ali Al-‘Arabi An-Nu’airiy
 3. Sya’ban Yusuf Muhammad Yusuf Nu’aim

Diantaran muid Syeikh yang membaca Qiraat Aysrah Sughra kepadanya adalah:

 1. Ahmad Samir ‘Awadh

Diantaran muid Syeikh yang membaca Qiraat Imam ‘Ashim kepadanya adalah:

 1. Samih Sayyid Muhammad Sayyid Al-Jamil
 2. Ahmad Ibrahim Muhammad
 3. Muhammad Munir Khalifah Al-Khalafi
 4. Sayyyid Muhammad As-Sayyid Al-Jamal

Diantaran muid Syeikh yang membaca Riwayat Imam Hafs kepadanya adalah:

 1. Muhammad Shabri bin Abdul Ghani bin Jusah At-Taratak (Wali Kelantan Malaysia)
 2. Muhammad Alif Akmal
 3. Abdullah Hudzaifah bin Azwir
 4. Afnan Mafdhali bin Abdullah Zawawi
 5. Ahmad Farhan bin Rusli
 6. Umar Nuruddin bin Zahari

Diantaranya juga:

 1. Ahmad Abdullah Muhammad Ash-Shadi. Talaqqi kepada Syeikh 4 qiraat tambahan
 2. Amru Muhammad Abu al-‘Ainain. Talaqqi kepada Syeikh Qiraat Imam ‘Ashim dan Ibnu ‘Amir.
 3. Ahmad Ibrahim Muhammad. Talaqqi kepada Syeikh bacaan Imam Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Ja’far.
 4. Samih Sayyid Muhammad As-Sayyid Al-Jamal. Talaqqi kepada Syeikh bacaan Imam Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Ja’far.
 5. Muhammad Abdul Badi’ Yasin. Talaqqi kepada Syeikh bacaan Imam ‘Ashim dan Ibnu ‘Amir.
 6. Muhammad Sayyid Muhammad As-Sayyid Al-Jamal. Talaqqi kepada Syeikh qiraat Al-Kisaa-I dan Khalaf (salah satu qari 10).
 7. Ahmad Ibrahim Muhammad Abdurrahman. Talaqqi kepada Syeikh bacaan Imam Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Ja’far.

PROFESI

 1. Syeikh Maqra-ah di Kementerian Agama Mesir – Dulu.
 2. Anggota Niqabatu Qurra Mesir
 3. Imam Masjid Ummul Mukminin dan Masjid Mushtafa di Iskandariyah -Dulu.
 4. Anggota dewan pengajar di Markaz Syeikh Ahmad ‘Isa Al-Ma’sharawi lid Dirasatil Qurraniyah wal Qiraat.
 5. Ketua bagian Iqra’ dan Qiraat di Jamiyyah Natadabbarahu, daerah Laits Ibukota Makkah Al-Mukarramah.
 6. Qari Al-Quran Al-Karim di channel Al-Majdi TV
 7. Muhadharah/Ceramah di channel Hafidz TV dan beberapa Televisi lainnya
 8. Imam Tarawih selama 6 tahun berturut-turud di Malaysia, dibawah naungan Kerajaan Wilayah Kelantan (Tahun 2011-2016).

Syeikh juga mendapatkan ijazah kitab hadist kutubut tis’ah dan Sebagian kitab lainnya dari Syeikh Hamid bin Akram al-Bukhari Al-Madaniy, seperti halnya Syeikh juga mendapatkan ijazah semua Riwayat Syeikh Rahmatullah Abdul Ghani Al-Hindi Al-Madaniy.

Syeikh fokus pada pengajaran al-Quran dan Qiraat Asyrah dan telah memberikan ijazah kepada para santri-santrinya baik di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Libiya, Al-Geria dan lainnya. Dan Syeikh menghadiri undangan dalam penyelenggaraan muhadharah serta daurah tajwid dan qiraat.

KARYA-KARYANYA

 1. Ad-Daqaiqul Muhkamat fil Makhraji washifat, wamaa yata’allaqu bihima minal ahkam wal muhimmaat. Kata pengantar buku oleh Syeikh Muhammad Abdul Hamid & Syeikh DR. Ahmad Isa Al-Ma’sharawi.
 2. Al-Wafa bil Jamil fii turjumati Syeikh Qurra Iskandariyah Al-Jalil Muhammad Abdul Hamid Abdullah Khalil
 3. Ad-Duraru Al-Bahiyyah fii Ta’rifaat At-Tajwidiyyah. Kata Pengantar oleh Syeikh Muhammad Abdul Hamid & Syeikh DR. Ahmad Isa Al-Ma’sharawi.
 4. Ar-Ruuh war Rayhan fii Fadhailil Quran
 5. Tahqiq Matni Tuhfatul Athfal lil Jamzuri
 6. Al-Barra minat tha’ni fii asanidil qurra’.

Syeikh juga memiliki serangkaian kitab dalam bidang qiraat lainnya yang dalam proses terbit, beliau juga memiliki banyak rekaman bacaan al-Quran 30 juz dan Sebagian matan dalam bidang quran dan qiraat.

Dan Syeikh masih terus menyebarkan risalah ilmu dan mengajarkan al-Quran serta qiraat. Beliau saat ini menjadi Mudir (Pimpinan) Akademi Al-Quran dan Qiraat Kelantan Malaysia. Semoga Allah menjaga Syeikh yang mulia dan memberikan kepada Syeikh dan pembelajarnya ganjaran mengajarkan al-Quran.

Disusun oleh : Syeikh Ahmad Khamis Bashlah

Diterjemahkan oleh :  Hamdani Aboe Syuja’

Sumber :  Syeikh Hisyam Abdul Bari & Kitab Al-Wafa bil Jamil.